در حال بارگذاری...

جستجوی پیش فاکتور قبلی

شماره ثبت شرکت

محاسبه جدید بر اساس خدمات مورد نیاز

آخرین نسخه سامانه ارزشیابی بهکار
نصب سامانه از طریق کارشناسان بهین گستر انجام شود؟
تعداد کارمندانی که قرار است از سیستم استفاده کنند
یک جلسه حضوری آموزش مخصوص مدیران سیستم
تعداد جلسات آموزش مخصوص کارمندان
پشتیبانی از طریق سایت پشتیبانی و تیکت
پاسخگویی تلفنی به سوالات فنی به تعداد نامحدود به مدت یک سال
پشتیبانی فنی رفع اشکالات فنی سیستم به صورت حضوری و اعزام کارشناس حداکثر 10 اعزام در سال
پیاده سازی اطلاعات پایه و اجرای سیستم در یک دوره ارزیابی توسط کارشناسان ما 'دانلود پروپزال اجرا'
قیمت 6,000,000 تومان